>c6zqkA_
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCAASGFNIKDTYIHWVRQAPGKGLEWVARIYPTNGYTRYADSVKGRFTISADTSKNTAYLQMNSLRAEDTAVYYCSRWFYAMDYWGQGTLVTVSSDIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQDVNTAVAWYQQKPGKAPKLLIYSASFLYSGVPSRFSGSRSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQHYTTPPTFGQGTKVEIKGSDIVLTQSPDSLAVSLGERATINCRSSQTLLYSNNQKNYLAWYQKKPGQPPKLLISWAFTRKSGVPDRFSGSGSGTDFTLTISSLQAEDVAVYYCQQYSNYPWTFGQGTKVEIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVKCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNR