>c6zplB_
IEFVLTSVGYAVGLGNVWRFPYLCYRNGGGAFMFPYFIMLIFCGIPAFFMELSFGQFASQGCLGVWRISPMFKGVGYGMMVVSTYIGIYYNVVICIAFYYFFSSMTHVLPWAYCNNPWNTHDCAGVLDHSLQRTSPSEEYWRLYVLKLSDDIGNFGEVRLPLLGCLGVAWLVVFLCLIRGVVYFTATFPYVVLTILFVRGVTLEGAFDGIMYYLTPQWDKILEAKVWGDAASQAFYSLGCAWGGLITMASYNKFHNNCYRDSVIISITNCATSVYAGFVIFSILGFMANHLGVDVSRVADHGPGLAFVAYPEALTLLPISPLWSLLFFFMLILLGLGTQFCLLETLVTAIVDEVGNEWILQKKTYVTLGVAVAGFLLGIPLTSQAGIYWLLLMDNYAASFSLVVISCIMCVAIMYIYGHRNYFQDIQMMLGFPPPLFFQICWRFVSPAIIFFILVFTVIQYQPITYNHYQYPGWAVAIGFLMALSSVLCIPLYAMFRLARTDGDTLLQRLKNATKPSRDWGPALLEHRTG