>c6zhmA_
MKTGRIVKSISGVYQVDVNGERFNTKPRGLFRKKKFSPVVGDIVEFEVQNINEGYIHQVFERENELKRPPVSNIDTLVIVMSAVEPNFSTQLLDRFLVIAHSYQLNARILVTKKDKTPIEKQFEINELLKIYENIGYETEFIGNDDDRKKIVEAWPAGLIVLSGQSGVGKSTFLNHYRPELHVELFERQNGYIADTPGFSALDFDHIDKDEIKDYFLELNRYGETCKFRNCNHIKEPNCNVKHQLEIGNIAQFRYDHYLQLFNEISNRK