>c6ya0B_
SDLPNNCLNASSLKCEIKGISTYNVYYQVENNGVIYSCVSDSAEGLEKCDNSLNLPKRFSKVPVIPITKLDNKRHFSVGTKFFISESLTQDNYPITYNSYPTNGTVSLQTVKLSGDCKITKSNFANPYTVSITSPEKIMGYLIKKPGENVEHKVISFSGSASITFTEEMLDGEHNLLCGDKSAKIPKTN