>c6y3pA_
PAQIVLTIPETEYIYGPLNRSFRKHLPNVPVSRSLPVTIDKLTFHYGDYEQLDMDQLMSNQLYHANSYIYRKAIIRKHYLSHTIHSYVVKNRESILNRAFLESFNIDVDYAEFLDDALDENWELRQELESKEKWWILKPSMSQGIRIFKTIEQLQAIFDSFEEQLRHFIVQEYLHNPLLLSEAHGRKFHIRCYVTCSGDLQVFVYDRMLALFAPNKFVPPTEEYDVLDIEQLACHLTNSVIEFDALKDIPSHRREEIRTQIHEAVSELFKAAVNVDRLNFRPLKNSLETFGFDFLVDSDYQVKLLEVNAFPDFKQTGDDLKNLIDELFDDVVSICVRPMFNLPPLHHQHSKFVEVLKLKS