>c6xxwA_
MLYPKESETREVKDLSGVWEFRTESDKNYILMPVPASFNDITQDINLRDYVGRVYYKKSFFIPVYWKERNIFLRVGAAAHFSEVYVNGNLVTKHKGGFLPFEAEISKFVNYGQENIIEIMVDNTLTWDVLPPGELKVIEDEMHPKGYKVLNYYFDFFNYSGIHRPVVIYTTPKVYIKDFSVITELSNNSALVKYSIESEGNNFQVILRDKDKNIVAENFGKSGVLEVKNPKLWEPGNPYLYNLEIKLLEKDNFDIYRMDIGIRTVRVEGKQFLINEKPFYFKGFGKHEDSDIRGKGLDQVINIKDFNLLKWIGANSFRTSHYPYSEEILFLADQYGIAVIEEAPAVGLNLWNRNEKVFTEGRVDGKTLEHHLEIMRELIARDKNHPSVIMWSVANEAATYEDGAEEYFRRVIEETRRLDPTRPITIVENTKASETKVSKYVDVICVNRYYSWYTDSGDLSVIEYQLERDLREWYELYRKPIILSEFGADAISGFHSDPPLMFTEEYQQEMIKRFVGVLDRLDFVVGEHIWNFADFMTKQSITRVVGNKKGVFTRNRQPKMVAHFLKERWSKLPDFWEK