>c6xn7A_
MDKINLVCGSLLHNIGKIIYRGTSERAKHSKLGGDFIKSFEQFRNTELTDCIRYHHAQEITSVKSNKEKNSLFYITYIADNISSGMDRRKDLEEGAEGFNWDKKVALGSVFNVLNEKEKGRQNYSYPFVAEPLNFPTATQNQYTTSYYDGLITDMKTILQRLKPDKEHINSLLQMMESLWSYVPSSTDKNQLVDISLYDHSRTTAAIASAIYDYFQAENITDYQKELFDYNATEFYDKNAFLMMNFDMSGVQNFIYNISGSKALKSLRARSFYLDMLLEYISDNLLEKLELSRANILYVGGGHAYLLLANTNKTKAILSDFEHDLKTWFLDKFKIDLYVAMAYTEVSANDLMNHNGHYRDIYRRLSQKTSAKKANRYTAEEILNLNHQGTENARECRECKRSDLLIEEDDICEICDSLQKVSRDLTRENIFVIANEGVLDMPFGKKMSALSYSQADKLKKSNAEVQIYAKNISEIGQNLMTRIDMGDYTYRSDFHEMLEEVEVGINRLGVLRADVDNLGQAFINGIPDDYLSISRTATFSRAMSRFFKNYLNQLLAEKSYKINVIYAGGDDLFMIGAWQDILDFSIVLKQKFADFTQNKLSISAGIGMFREKYPVARMASLTGDLEDAAKDYKPDERTKNAVTLFDATNVFSWDTLENDIFVKLDAITKNFEKLDETGKAFIYRLIDLLRGVNENQQINIARLAYTLSRMEEKIGKTFAQELYNWANADRKTLIMALEIYILKTRE