>c6xj6A_
SHMQKDFWLSEIGDKNISLGYYDDNVAIVLTNKTDKILRVYSYEDGKIRKDFEQKEIITGLMGDKKIEGDLKTPVGFYELGRKFNPGDPYYGPFAFATTYPNLLDKVQGKTGGGIWIHGYPLDGSRLDEFKTRGCIALFNNNLEKFAQVVQDKKVFVMTEEKEKIRAKKDQIASLLADLFTWKLAWTNSDTNTYLSFYDEQEFKRFDKMKFEQFASMKKSIFSRKEDKKIKFSDINISPYPNLENETMYRISFYEDYYTKNYQFRGDKILYVKIDSKGKMKILAEQ