>c6wjvA_
ALSAQQLLNASKIDDIDSMMGFERYVPPQYNGRFDAKDIDQIPGRVGWLTNMHATLVSQEVTTNQGISGVDFYFLDEEGGSFKSTVVYDPYFFIACNDESRVNDVEELVKKYLESCLKSLQIIRKEDLTMDNHLLGLQKTLIKLSFVNSNQLFEARKLLRPILQDNADAKHLIEDIREYDVPYHVRVSIDKDIRVGKWYKVTQQGFIEDTRKIAFADPVVMAFDIETTKPPLKFPDSAVDQIMMISYMIDGEGFLITNREIISEDIEDFEYTPKPEYPGFFTIFNENDEVALLQRFFEHIRDVRPTVISTFNGDFFDWPFIHNRSKIHGLDMFDEIGFAPDAEGEYKSSYCSHMDCFRWVKRDSYLPQGSQGLKAVTQSKLGYNPIELDPELMTPYAFEKPQHLSEYSVSDAVATYYLYMKYVHPFIFSLCTIIPLNPDETLRKGTGTLCEMLLMVQAYQHNILLPNKHTDPIERFYDGHLLESETYVGGHVESLEAGVFRSDLKNEFKIDPSAIDELLQELPEALKFSVEVENKSSVDKVTNFEEIKNQITQKLLELKENNIRNELPLIYHVDVASMYPNIMTTNRLQPDSIKAERARKLKWAWRGEFFPSKMDEYNMIKRALQNETFPNKNKFSKKKVLTFDELSYADQVIHIKKRLTEYSRKVYHRVKVSEIVEREAIVCQRENPFYVDTVKSFRDRRYEFKGLAKTWKGNLSKIDPSDKHARDEAKKMIVLYDSLQLAHKVILNSFYGYVMRKGSRWYSMEMAGITCLTGATIIQMARALVERVGRPLELDTDGIWCILPKSFPETYFFTLENGKKLYLSYPCSMLNYRVHQKFTNHQYQELKDPLNYIYETHSENTIFFEVDGPYKAMILPSSKEEGKGIKKRYAVFNEDGSLAELKGFELKRRGELQLIKNFQSDIFKVFLEGDTLEGCYSAVASVCNRWLDVLDSHGLMLEDEDLVSLICENRSMSKTLKEYEGQKSTSITTARRLGDFLGEDMVKDKGLQCKYIISSKPFNAPVTERAIPVAIFSADIPIKRSFLRRWTLDPSLEDLDIRTIIDWGYYRERLGSAIQKIITIPAALQGVSNPVPRVEHPDWLKRKIATVGWLNYQKIKWKIQARDRKRRDQLFGNTNSSRERSALGSMIRKQAESYANSTWEVLQYKDSGEPGVLEVFVTINGKVQNITFHIPKTIYMKFKSQTMPLQKIKNCLIEKSSASLPNNPKTSNPESVFLEEKENCTSIFNDENVLGVFEGTITPHQRAIMDLGASVTFRSKAMGALGKGIQQGFEMKDLSMAENERYLSGFSMDIGYLLHFPTSIGYEFFSLFKSWGDTITILVLKPSNQAQEINASSLGQIYKQMFEKKKGKIETYSYLVDIKEDINFEFVYFTDISKLYRRLSQETTKLKEERGLQFLLLLQSPFITKLLGTIRLLNQMPIVKLSLNEVLLPQLNWQPTLLKKLVNHVLSSGSWISHLIKLSQYSNIPICNLRLDSMDYIIDVLYARKLKKENIVLWWNEKAPLPDHGGIQNDFDLNTSWIMNDSEFPKINNSGVYDNVVLDVGVDNLTVNTILTSSNDALNVLRGMLKEWWDEALKENSTADLLVNSLASWVQNPNAKLFDGLLRYHVHNLTKKALLQLVNEFSALGSTIVYADRNQILIKTNKYSPENCYAYSQYMMKAVRTNPMFSYLDLNIKRYWDLLIWMDKFNFSGLACIEIEEKENQDYTAVSQWQLKKFLSPIYQPEFEDWMMIILDSMLKTKQSYLKLNEDSVENSLNGFSHLFSKPLMKRVKKLFKNQQEFILDPQYESHLNVKNPLLELVKSLCHVMLLSKSTILEISLVVPDFLCEYCFFISDIDFCKFSCVRCHKAFNQVLLQEHLIQKLRSDIESYLIQDLRCSRCHKVKRDYMSAHCPCAGAWEGTLPRESIVQKLNVFKQVAKYYGFDILLSCIADLT