>c6wb95_
SFVSKLLYTVSALVLFHSGFSSYEFHHLLKLNSLISKLPKDIMYETYAGLILFVLAVFTSFEKLQYLPIESNDGKIISQGNYLKEIALNKATNVDNLIGSNPNGEIIFTPSFVDVHMKRKICREWASN