>c6w6wC_
ETPSLLWGLDPVFLAFAKLYIRDILDMKESRQVPGVFLYNGHPIKQVDVLGTVIGVRERDAFYSYGVDDSTGVINCICWKKLTSQLKKLQETIEQKTKIEIGDTIRVRGSIRTYREEREIHATTYYKVDDPVWNIQIARMLELPTIYRKVYDQPFHEALSNPGALDLPSLTSLLSEKAKEFLMENRVQSFYQQELEMVESLLSLANQPVIHSTTSKAIHSIFKNAIQLLQEKGLVFQKDDGFDNLYYVTREDKDLHRKIHRIIQQDCQKPNHMEKGCHFLHILACARLSIRPGLSEAVLQQVLELLEDQSDIVSTMEHYYTAF