>c6vstD_
NVSPALLEKAQNRVIDAALTFIRERAKFKGELMRSLGGVAATSSLLGVPLGHHSSFHEGSAFAPPRIREAIWCDSTNSTTEEGKNLRDPRVITNVGDVPIEEIRDCGVDDKRLANVISESVKLVMDEDPLRPLVLGGDHSISFPVVRAVSEKLGGAVDILHFDAHPDLYHDFEGNYYSHASPFARIMEGGYARRLVQVGIRSITNDVREQVKKYGVETHEMRTLSRDRPILENLKLGEGVKGVYVSIDVDSLDPSIAPGVSHHEPGGLLFRDILNILQNLQGDIVGGDVVEYNPQRDTYDGITALVAAKLVRELAAKMSK