>c6vsjB_
YIGDFRCIQLVNSNGANVSAPSISTETVEVSQGLGTYYVLDRVYLNATLLLTGYYPVDGSKFRNLALRGTNSVSLSWFQPPYLNQFNDGIFAKVQNLKTSTPSGATAYFPTIVIGSLFGYTSYTVVIEPYNGVIMASVCQYTICQLPYTDCKPNTNGNKLIGFWHTDVKPPICVLKRNFTLNVNADAFYFHFYQHGGTFYAYYADKPSATTFLFSVYIGDILTQYYVLPFICNPTAGSTFAPRYWVTPLVKRQYLFNFNQKGVITSAVDCASSYTSEIKCKTQSMLPSTGVYELSGYTVQPVGVVYRRVANLPACNIEEWLTARSVPSPLNWERKTFQNCNFNLSSLLRYVQAESLFCNNIDASKVYGRCFGSISVDKFAVPRSRQVDLQLGNSGFLQTANYKIDTAATSCQLHYTLPKNNVTINNHNPSSWNRRYGFNDAGVFGKNQHDVVYAQQCFTVRSSFCPCATKPKSAFVNVGDHCEGLGVLEDNCGNADPHKGCICANNSFIGWSHDTCLVNDRCQIFANILLNGINSGTTCSTDLQLPNTEVVTGICVKYDLYGITGQGVFKEVKADYYNSWQTLLYDVNGNLNGFRDLTTNKTYTIRSCYSGRVSAAFHKDAPEPALLYRNINCSYVFSNNISREENPLNYFDSYLGCVVNADNRTDEALPNCDLRMGAGLCVDYSKSRRAHRSVSTGYRLTTFEPYTPMLVNDSVQSVDGLYEMQIPTNFTIGHHEEFIQTRSPKVTIDCAAFVCGDNTACRQQLVEYGSFCVNVNAILNEVNNLLDNMQLQVASALMQGVTISSRSTCAEDGNGPSAIRGRSAIEDLLFDKVKLSDVGFVEAYNNCTGGQEVRDLLCVQSFNGIKVLPPVLSESQISGYTTGATAAAMFPPWSAAAGVPFSLSVQYRINGLGVTMNVLSENQKMIASAFNNALGAIQDGFDATNSALGKIQSVVNANAEALNNLLNQLSNRFGAISASLQEILTRLEAVEAKAQIDRLINGRLTALNAYISKQLSDSTLIKVSAAQAIEKVNECVKSQTTRINFCGNGNHILSLVQNAPYGLYFIHFSYVPISFTTANVSPGLCISGDRGLAPKAGYFVQDDGEWKFTGSSYYYPEPITDK