>c6vo8A_
SKKVLITGGAGYIGSVLTPILLEKGYEVCVIDNLMFDQISLLSCFHNKNFTFINGDAMDENLIRQEVAKADIIIPLAALVGAPLCKRNPKLAKMINYEAVKMISDFASPSQIFIYPNTNSGYGIGEKDAMCTEESPLRPISEYGIDKVHAEQYLLDKGNCVTFRLATVFGISPRMRLDLLVNDFTYRAYRDKFIVLFEEHFRRNYIHVRDVVKGFIHGIENYDKMKGQAYNMGLSSANLTKRQLAETIKKYIPDFYIHSANIGEDPDKRDYLVSNTKLEATGWKPDNTLEDGIKELLRAFKMM