>c6vlxB_
AYNLLKGKKGLIFGALNEQSIAWKVAERAVEEGAEIVLTNTAVSIRMGTIGRLAEKCNTIVVPADATSVEDLENLIDKTMEHFGGKFDFMLHSIGMSPNVRKGRTYDDLDYDYLSKTLDISAISFHKAIQVARKKDAINDWGSIVALSYIAAQRTLYGYNDMADAKALLESIARSFGYIYGREKHVRINTVSQSPTPTLGMGDLMNFAENMSPLGNASANDCADYVLTLFSDLTRKVTMQNLYHDGGFASMGMSRRAMKTYEKGMRFED