>c6vk3B_
PIEDPIVSNKYLISYIDEDDWSDRILQNQSVMNSGYIVNMGDDLECFIQNASEKTALLTKTLNQGVKTIFDKLNERCIFYQAGFWIYEYCPGIEFVQFHGRVNTKTGEIVNRDESLVYRLGKPKANVEEREFELLYDDVGYYISEIIGSGDICDVTGAERMVEIQYVCGGSNSGPSTIQWVRETKICVYEAQVTIPELCNLELLAKNEDQKNASPILCRMPAKSKIGSNSIDLITKYEPIFLGSGIYFLRPFNTDERDKLMVTDNAMSNWDEITETYYQKFGNAINKMLSLRLVSLPNDSCVWLAEVVDMKDRFQTTLSLNILNSQRAEIFFNKTFTFNEDNGNFLSYKI