>c6v3tG_
MEYGPIPSSKFTDVIHHLRHNFPDEPLNASVGLCVHGKPCELLEHHDLQTLEDGLSIMAVESTTGEIAGVALNGIARRGDVEKALEEMKSIDNIKYQRIFGLLNNVNKSIDLFTKYNVDKIFELRILSVDSRFRGRGIAKELFLRSELIAEEHGFKLVKVDATSLFTQRAAECLGFITEKCVTYGDFKDENGRKIYDTKSPHDYYKVMTKVVS