>c6ussB_
RPNIILFMVDDMGWQDTSLPFWTQKTHYNEVYETPNMERLAKQGVMFTQAYASSICSPTRCSLITGTNAARHRVTNWTYPKGQQTDRPSDVFNVADWNVNGVCQVPNIDHTFQATSLAEILKDNGYHTIHCGKAHFGAVNTPGESPYHMGFEVNIAGHAGGGLASYLGENNYGNRTDGKPNPWFAVPGLDKYWGTDTFVSEALTLEAIKALNHAKEYNQPFFLYMAHYAIHVPIDKDKRFYQKYIDKGLTPKEAAYAALIEGMDKSLGDLMDWLDKNGEADNTIVIFMSDNGGLSSEPGWRDGKLHTQNSPLNSGKGSAYEGGVREPMIVRWPGVVKPDTKCDKYLIIEDFYPSILEMAQVKHYKTVQPIDGISFIPLLKQTGDPSKGRSLYWNFPNHWGNDGPGIGPTCTVRKGDWKLIYYYENGKKELFNIPQDIGEKNNLAAQHPDIVKHLSKDLGNYLRKVGGQRPSFKATGKPCPWPDEI