>c6uebA_
NILRNSDYNLNSPLIEDPARLMLEWLKTGNRPYRMTLTDNCSRSFRVLKDYFKKVDLGSLKVGGMAAQSMISLWLYGAHSESNRSRRCITDLAHFYSKSSPIEKLLNLTLGNRGLRIPPEGVLSCLERVDYDNAFGRYLANTYSSYLFFHVITLYMNALDWDEEKTILALWKDLTSVDIGKDLVKFKDQIWGLLIVTKDFVYSQSSNCLFDRNYTLMLKDLFLSRFNSLMVLLSPPEPRYSDDLISQLCQLYIAGDQVLSMCGNSGYEVIKILEPYVVNSLVQRAEKFRPLIHSLGDFPVFIKDKVSQLEETFGPCARRFFRALDQFDNIHDLVFVFGCYRHWGHPYIDYRKGLSKLYDQVHLKKMIDKSYQECLASDLARRILRWGFDKYSKWYLDSRFLARDHPLTPYIKTQTWPPKHIVDLVGDTWHKLPITQIFEIPESMDPSEILDDKSHSFTRTRLASWLSENRGGPVPSEKVIITALSKPPVNPREFLRSIDLGGLPDEDLIIGLKPKERELKIEGRFFALMSWNLRLYFVITEKLLANYILPLFDALTMTDNLNKVFKKLIDRVTGQGLLDYSRVTYAFHLDYEKWNNHQRLESTEDVFSVLDQVFGLKRVFSRTHEFFQKAWIYYSDRSDLIGLREDQIYCLDASNGPTCWNGQDGGLEGLRQKGWSLVSLLMIDRESQIRNTRTKILAQGDNQVLCPTYMLSPGLSQEGLLYELERISRNALSIYRAVEEGASKLGLIIKKEETMCSYDFLIYGKTPLFRGNILVPESKRWARVSCVSNDQIVNLANIMSTVSTNALTVAQHSQSLIKPMRDFLLMSVQAVFHYLLFSPILKGRVYKILSAEGESFLLAMSRIIYLDPSLGGISGMSLGRFHIRQFSDPVSEGLSFWREIWLSSQESWIHALCQEAGNPDLGERTLESFTRLLEDPTTLNIRGGASPTILLKDAIRKALYDEVDKVENSEFREAILLSKTHRDNFILFLISVEPLFPRFLSELFSSSFLGIPESIIGLIQNSRTIRRQFRKSLSKTLEESFYNSEIHGISRMTQTPQRVGGVWPCSSERADLLREISWGRKVVGTTVPHPSEMLGLLPKSSISCTCGATGGGNPRVSVSVLPSFDQSFFSRGPLKGYLGSSTSMSTQLFHAWEKVTNVHVVKRALSLKESINWFITRDSNLAQALIRNIMSLTGPDFPLEEAPVFKRTGSALHRFKSARYSEGGYSSVCPNLLSHISVSTDTMSDLTQDGKNYDFMFQPLMLYAQTWTSELVQRDTRLRDSTFHWHLRCNRCVRPIDDVTLETSQIFEFPDVSKRISRMVSGAVPHFQRLPDIRLRPGDFESLSGREKSHHIGSAQGLLYSILVAIHDSGYNDGTIFPVNIYGKVSPRDYLRGLARGVLIGSSICFLTRMTNININRPLELVSGVISYILLRLDNHPSLYIMLREPSLRGEIFSIPQKIPAAYPTTMKEGNRSILCYLQHVLRYEREIITASPENDWLWIFSDFRSAKMTYLSLITYQSHLLLQRVERNLSKSMRDNLRQLSSLMRQVLGGHGEDTLESDDNIQRLLKDSLRRTRWVDQEVRHAARTMTGDYSPNKKVSRKVGCSEWVCSAQQVAVSTSANPAPVSELDIRALSKRFQNPLISGLRVVQWATGAHYKLKPILDDLNVFPSLCLVVGDGSGGISRAVLNMFPDAKLVFNSLLEVNDLMASGTHPLPPSAIMRGGNDIVSRVIDLDSIWEKPSDLRNLATWKYFQSVQKQVNMSYDLIICDAEVTDIASINRITLLMSDFALSIDGPLYLVFKTYGTMLVNPNYKAIQHLSRAFPSVTGFITQVTSSFSSELYLRFSKRGKFFRDAEYLTSSTLREMSLVLFNCSSPKSEMQRARSLNYQDLVRGFPEEIISNPYNEMIITLIDSDVESFLVHKMVDDLELQRGTLSKVAIIIAIMIVFSNRVFNVSKPLTDPSFYPPSDPKILRHFNICCSTMMYLSTALGDVPSFARLHDLYNRPITYYFRKQVIRGNVYLSWSWSNDTSVFKRVACNSSLSLSSHWIRLIYKIVKTTRLVGSIKDLSREVERHLHRYNRWITLEDIRSRSSLLDYSCL