>c6uakA_
IKKWSVYFQNPEFLERTRMFLIQKELYPLVRNWCGVKDNVRLLDVGCGTGYFTRLLVSGDEDVSAVGIDMEEPFIEYAREKAEELGLPAEFIIGDALALPFEDNTFDIVTSHTFLTSVPDPEKAMSEMKRVVKPGGIISSVTAMNFMPACNNEGEYPEECTWVEDLKKEYMKIYTKYFSADPLETRIKGVKCSDVPKFFTGQGLKDVSLYPIGKVFTLSNAAVSDEDKLRYIELFYASEIKKLDAFMELDIGITEEDAERFRSLIGQKCKWLRDHLHDNYAWEWQGGANLLVTGICN