>c6u4zA_
IDPVGQLEVYKTSREKEILVKFIRTNYVKDIQIEIAYRNTESGENGEWTTIVLNGDNYKYGGNYLLQVPAEGTYEVAITLIGANELRSESKSQLASTFEYVKTSMFDCAHSMMTCVIKYYYHKGPRTCWQTYYPKEQGYWDGDAVVWGQGGGLSAFVALREASVDTEQEEYYRSLEDDMFKGIQHFWVTDHGRTAYSVYPDSGNDRFYDDNVWIGLDMAKWYAISKDVRYLNQAKAVWDYLSQYGWDNTCGGGVHWKELNEPSKSKHTCSTAPTGVLSCKLYQLTHEQKYLDKAIECFNWLQAYMQDPSDHLYYDNVSPDPEDPTQPGRMETNKYSYNSGQPLQLACLLYKITKNESYLTVAHQIAEACHKKWFTSYHSEVLQRDFNILAPGHAWFNTVMCRGFFELYSIDKNPSYLEDVRNTMLHAWFGKAHHISGLINDEDLSGAVSMNKWEILRQASLVELYALLAIWES