>c6tn6A_
SMLNGKEFRFIGSNNYYMHYKSNRMIDSVLESARDMGIKVLRIWGFLDGESYCRDKNTYMHPEPGVFGVPEGISNAQNGFERLDYTIAKAKELGIKLIIVLVNNWDDFGGMNQYVRWFGGTHHDDFYRDERIKEEYKKYVSFLINHVNVYTGVPYREEPTIMAWELANELRCETDKSGNTLVEWVKEMSSYIKSLDPNHLVAVGDEGFFSNYEGFKPYGGEAEWAYNGWSGVDWKKLLSIETVDFGTFHLYPSHWGVSPENYAQWGAKWIEDHIKIAKEIGKPVVLEEYGIPKSAPVNRTAIYRLWNDLVYDLGGDGAMFWMLAGIGEGSDRDERGYYPDYDGFRIVNDDSPEAELIREYAKLFNTGEDIREDTCSFILPKDGMEIKKTVEVRAGVFDYSNTFEKLSVKVEDLVFENEIEHLGYGIYGFDLDTTRIPDGEHEMFLEGHFQGKTVKDSIKAKVVNE