>c6tbuA_
SERMNWYYHVLARRPYLVVVSIAVYCVACIIVALVLNKLPDFSDPTLGFETRGTKIGERLTAWYNLLQETDHHGALFSNPSDLWESSPRKEYSHFVVQRINATDSLFDLNGLLAMCQLQDQITEVPSYRAFCEPEMLTTECCRPWSLPNYAAMLANKSSCFDLTTEDVTSLHTLLLGCYEKRLNIVFNVLNFLTDFSFIVYLKYAMIFIPVAQSNRLLPLFHEWEDVELINELVEVVAMDLGLENELFNELLLTDVWLVSLGGTFVMASVWLYTGSAFITLMSCVAICFSLGLAYFFYAIVLEFEFFPYMNLLAVVVIIGIGADDVFLFLKIWHCVLTESLENIMALTMRHAAASMFVTSLTTAGAFYASYSSSITAIKCFGIFAGTVVVTNYLLMITWLPASVSIMERLFKKSINRFCQMFEECITKSIMNYAYLWLLIFGALGASSAVIVFWYPGLQLPEKSHFQLFVSKHPFEVYSSLKQQFWFEKPYNFKMHMHFVWGVQAVDDGDYTNPNSYGHLHYDNNFNVSSRPAQLWILDFCQSVRQQPFYKELPNCFIENLIDYMKRRCIPCCDAQFPFEPHIFEYCLPQSISNMYDTTFFRPGVAGPKFAEAFTPLLVKALVIEFESNVAYSTIYANIRQFYESVEHWFQMQLKTAPPELQGGWFTSDLKFYNVQDTLSHDTFVAICLAMAASLAVLLCFTVNILISIYAVLTVSLSIFNTVAVLILLGWQLNILESIAVSTAIGLAVDFSLHYGIHYRMSPVKERLAATQFVLSRIIGPTVMAATTTGLAGGIMMASNILPYIQIGVFLVVVMIVSWFYATFFLMSLLRVAGPQHGFLEL