>c6t46A_
PSPYVGNLLNKWHDYIMQEKVHESIEKRTEIKQLLSQAEDNKDLVDYFILLDHRHSLCFDQEASMGDVVNMLSKGSHDLLINFYFELFAGDYEFFKKNYVKAISFYEKAEQKLSSIPNIEETKFAEFHYKIGVAYYEIDQHLVSVNKVTKARDIYKKSDMWNLEAIQCSLVVGINLYDMGRLDDADAYFRDALTEALDHGYDKPITKIYHNLGLVHWQKGSLELALHYFREAYSHEWLRDSPKGQQTVYMLSRVLYTMGQNEEAYHWYELGIEMARKFDDHEYKAKHDILYHLYEQPSIDEVKQSLAFLEERNLWPDVSKIAKGISELYEKKGDLVTSHEFLKRAFYAKEQIQRITEAL