>c6srbA_
SHATGLAAKTVEQHQAPQDLVLYAGWFCPYVQRSWISLEEKGIPYQYKEVNPYKKEQHFLDINPKGLVPAIEYKGKAMYESLILCEFFEDAFPEHTPHLLTTDPFDRAYVRLWVDHVSKQIVPTFMRLVLAQEPEKQQEHLADFYKGLRTLTDKVRGPYFLGAQFSLVDIALAPWVLRDYILAENRGYEREAAGSAWVAYAKALETRESVLRTQSDKEHYA