>c6smsA_
QKEMDRKGLLGYYFKDKDFSNLTMFSPTRYNTLIYDQQTANKLLDKKQQEYQSIRWIGLIQSNKTGDFTFELSDDEAIIEMDGKVISNKGKEKQVVHLEKGKLVPIKIEYQLDEPLNIDDEKFKGFKLLKVDNQKQLHQVQQDELRNPEFNKKESQEFLAKASKINLFTKKIKRDIDEGTDTDGDSIPDMWEENGYTIQNRIAVKWNDSLASKGYTKFVSNPLDSHTVGDPYTDYEKASRDLDLSNAKETFNPLVAAFPSVNVSMEKVILSPNKNLSNSVESHSSTNWSYTNTEGASVEAGIGPKGFSFGVSANYQHSETVAQEWGASIGDTTQLNTASAGYLNANVRYNNVGTGAIYDVKPTTSFVLEKNTIATITAKSNSTALSISPGESYPKKGQNGIAITSMDDFNSHPITLNKKQLDQVLTNNPIMLETDQTDGIYKIKDTHGNIVTGGTWNGVTQQIKAKTASIIVDDGKQVAEKRVAAKDYAYPEDKTPSLTLKDALKLSFPEEIKETDGLLYYNNKPIYESSVMTYLDGNTAKEVKKQINDKTGEFKDVQHLYAVKLTPKMNFTIKVPVAYDTAKQAVNLGGDNPWGAKGLLGTWVNAMVVDNSGDKAYKRVEPGYLLSPTLEFSEGSLDNLKKNYSFYVSMYVKSDKPFTLRINAGPYSTKRTIEASNDFKRVDIPAFYIEGFPIDTIRLEGSDYPSAIWWKDVSITEVSAVKK