>c6sl5O_
LRVDPIVPAISFVGWTLPSNIGTSALNGQSLFGAFYESIGQNLAHWPTGFALDDKFWLYMVTWHTGLFIVMLLGQVGFKGRTEDYF