>c6sl5H_
KYFDVQDLENTTGAWDLYGVDEMKRYPGLQEEFFQRATDAVSRREALNGFVALSAGVASIALFGKGASTLELPIGTKGPRMEKTENGKGGIL