>c6sh4E_
NPYFAAGGGLMILGTGLAVARSGIIKASRVLYRQMIVDLEIQSKDKSYAWFLTWMAKHPQRVSRHLSVRTNYIQHDNGSVSTKFSLVPGPGNHWIRYKGAFILIKRERSAKMIDIANGSPFETVTLTTLYRDKHLFDDILNEAKDIALKTTEGKTVIYTSFGPEWRKFGQPKAKRMLPSVILDSGIKEGILDDVYDFMKNGKWYSDRGIPYRRGYLLYGPPGSGKTSFIQALAGELDYNICILNLTDDRLNHLMNNMPERSILLLEDIDAATFSGLLNALDGVTSSEETITFMTTNHPEAIMRPGRIDYKVFVGNATPYQVEKMFMKFYPGETDICKKFVNSVKELDITVSTAQLQGLFVMNKDAPHDALKMVSSL