>c6rt8H_
ETIWDLSPYIKIFKDGRVERLHNSPYVPPSLNDPETGVSWKDVPISSQVSARVYIPKISDHEKLPIFVYVHGAGFCLESAFRSFFHTFVKHFVAETKVIGVSIEYRLAPEHLLPAAYEDCWEALQWVASHVGLDTAIDKDPWIINYGDFDRLYLAGDSPGANIVHNTLIRAGKEKLKGGVKILGAILYYPYFIIPTSTKLSDDFEYNYTCYWKLAYPNAPGGMNNPMINPIAENAPDLAGYGCSRLLVTLVSMISTTPDETKDINAVYIEALEKSGWKGELEVADFDADYFELFTLETEMGKNMFRRLASFIKH