>c6rmoO_
TFDNIEDIPLGSSEYDFFTLSDRNVMNSDMKKNIVQWSYNQLKNKDSLIMFLVEIFRSLFVSNCIDKNIDNVLLSIEEMFIDHYYNPQHSRLKYLIDDVGIFFTKLPITKAFHTYNKKYRITKRLYAPPTFNEVRHILNLAQILSLEEGLDLLTFDADETLYPDGHDFNDEVLASYISCLLKKMNIAIVTAASYNNDAEKYQKRLENLLKYFSKHNIKDGSYKNFYVMGGESNYLFKCNEEATLYSVPENEWRHYKKFVDYDTVQEILNISEKCLEKVIKDFGLCAQIQRKEKSIGLVPNKIPQKNYMIKYEVLEEAVIRIKKEIIKNKITAPYCAFNGGQDLWVDVGNKAEGLLILQKLLKIQKKKCCHIGDQFLHSGNDFPTRFCSLTLWVSNPQETKACLKSIMHLNIKSFIPEVLYENQ