>c6rivA_
MAPVKVFGPAMSTNVARVTLCLEEVGAEYEVVNIDFNTMEHKSPEHLARNPFGQIPAFQDGDLLLWESRAISKYVLRKYKTDEVDLLRESNLEEAAMVDVWTEVDAHTYNPALSPIVYQLFNPMMRGLPTDEKVVAESLEKLKKVLEVYEARLSKHSYLAGDFVSFADLNHFPYTFYFMATPHAALFDSYPHVKAWWDRLMARPAVKKIAATMVPP