>c6r17B_
GLYFSSLDSSIDILQKRAQELIENINKSRQKDHALMTNFRNSLKTKVSDLTEKLEERIYQIYNDHNKIIQEKLQEFTQKMAKISHLETELKQVC