>c6qzkA_
ANNLTFEAFEGIGQLNELNFYKYRLIGKGQIDNVHQAIWSVKYKLQANNFFKPVFVKGEILYSLDELKVIPEFENVEVILDGNIILSISENTDIYKDVIVFYINNALKNIKDITNYRKYITKNTDEIICKSILTTNLKYQYMKSEKGFKLQRKFKISPVVFRNGKVILYLNCSSDFSTDKSIYEMLNDGLGVVGLQVKNKWTNANGNIFIEKVLDNTISDPGTSGKLGQSLIDYYINGNQKYRVEKFTDEDKNAKVIQAKIKNKTYNYIPQALTPVITREYLSHTDKKFSKQIENVIKMDMNYRYQTLKSFVEDIGVIKELNNLHFKNQYYTNFDFMGFESGVLEEPVLMGANGKIKDKKQIFINGFFKNPKENVKFGVLYPEGCMENAQSIARSILDFATAGKYNKQENKYISKNLMNIGFKPSECIFESYKLGDITEYKATARKLKEHEKVGFVIAVIPDMLEVENPYNPFKKVWAKLNIPSQMITLKTTEKFKNIVDKSGLYYLHNIALNILGKIGGIPWIIKDMPGNIDCFIGLAVGTREKGIHFPACSVLFDKYGKLINYYKPTIPQSGEKIAETILQEIFDNVLISYKEENGEYPKNIVIHRAGFSRENIDWYKEYFDKKGIKFNIIEVKKNIPVKIAKVVGSNICNPIKGSYVLKNDKAFIVTTDIKDGVASPNPLKIEKTYGDVEMKSILEQIYSLSQIHVGSTKSLRLPITTGYADKICKAIEYIPQGVVDNRLFFL