>c6qpbB_
QDFRTPEFEEFNGKPDSLFFTDGQRRIDFILVYEDTNEKQKRKRQAYESNLICHGLQLEATRSVSDDKLVFVKVHAPWEVLCTYAEIMHIKLPFYILDRDSFFNPATRSRIVYFILSRVKYQVMNNVNKFGINRLVSSGIYKAAFPLHDCRFNYESEDISCPSERYLLYREWAHPRSIYKKQPLDLIRKYYGEKIGIYFAWLGYYTQMLLLAAVVGVACFLYGYLDQDNCTWSKEVCDPDIGGQILMCPQCDRLCPFWRLNITCESSKKLCIFDSFGTLIFAVFMGVWVTLFLEFWKRRQAELEYEWDTVELQQEEQARPEYEAQCCGKCIRVTLCASAVFFWILLIIASVIGIIVYRLSVFIVFSTTLPYLTPQMATSITASIISFIIIMILNTIYEKVAIMITNFELPRTQTDYENSLTMKMFLFQFVNYYSSCFYIAFFKGKFVGYPGDPVYLLGKYRSEECDPGGCLLELTTQLTIIMGGKAIWNNIQEVLLPWVMNITPRWEQDYHLQPMGKLGLFYEYLEMIIQFGFVTLFVASFPLAPLLALVNNILEIRVDAWKLTTQFRRMVPEKAQDIGAWQPIMQGIAILAVVTNAMIIAFTSDMIPRLVYYWSFSIPPYGDHTYYTMDGYINNTLSVFNITDFKDKENPYIGLGNYTLCRYRDFRNPPGHPQEYKHNIYYWHVIAAKLAFIIVMEHIIYSVKFFISYAIPDVSKITKSKIKREKYLTQK