>c6qp1B_
GGGFAVNYNFDEIIDRRYTNAMNVEGYKGYLFGDADTSDLKDNDELIRMWVADMDFGTPEVVLNAIRERLNKKILGYTNVFGSEYYEAFVSWTKKRYGFTFSQEHLVFSHGIVAGLIELVGYICDKDDKALIVTPSYGPFKMACDKNHISTVYSPLINHHGYYEIDFDDVRKKVETENIKLCIFANPHNPTGRVWSEEELATLGQIMKENDVWLISDEIHCDIKRSGQSHIPFAKAVPDYDKIITTMSQSKAFNIAGLMFSNIIIQNESLLKTWNTHHFGTENPLSVVATQAAYEKGEGWLQAMNHYLDDNFNYLADFLEKELPHAEFKIPEATYLAWVDLSYYIKESMAKFFIKNAGVIIEGAEQFVHNAEGHIRINIAVPREVMKKGLQKIKAALV