>c6qm8B_
EAFYGLTTFSPSGKLIQIEYATTAAGKGTTALGVKATDGVVIAAKKKAPSTLVDASSIQKVFVLDEHVGCTYSGMGPDCRVLIDSARKNCQQYKLMYNEPIPISQLVRKISAIYQEFTQSGGVRPFGCSLLVAGVDANGYHLYQVDPSGTFWAWKATAIGTGSPDAKAFLEKRYTVDMELEDAVHTALLTLKEGFDGQMTSENTQVGRVVENRFEILSVDQLRDYLDQI