>c6pnrA_
MQIKVNDNEFQLFVGEKRILEHSKERPMIYVGVGQEDVDMYRGNFKITDYVTERFPLKLTDVIQTADTVRLCFESYIIAKIKCDENLCTIDFEQKDDRINRFWFRVAADKEEKCYGCGEQMSYFNLRGRNFPIWTSEPGVGRDKTTYVTWRSDVENKAGGDYYNTNYPQPTFVSTNKYYLHVDSTAYADFDFRNDSFHELQIWEVPKQIRIECADTYLKLLERITTYFGRQPKLPDWVYNGLIIGVQGGNERSFGLLDKTLDRNIKVAGIWCQDWCGKRVTSFGKRLQWDWKYHKEMYPDLPKKIKEINAKGIKFLGYVNPYLVNDGELYKEGKEKGYFATKADGSDYLVDFGEFYCGVVDLTNPEAFEWFKDIIKEYTLGIGIDGWMADFGEYLPTDDICLYSGKSPMIEHNHWPVLWAKCNYEAVKESGKLGDVVYFMRAGGAGSQKYCTLLWAGDQSVDFTIHDGLASVICGALSAGMMGCGLTHSDIGGYTSLFDNTRTKELFLRWAEMAMFTPFMRTHEGNRPDTNFQYYDDEDTMERLARLVDVYTMLAPYTKTLVEENADSGHPVQRPLFMHYESDAKAYDIQYEYLFGRDMLIAPVYEQDKHEWDVYLPQDEWVHLWTGEEYHGGEITVSAELGYTPAFYRKNSEFADIFEEIREKYGV