>c6p46A_
DFRTPEFEEFNGKPDSLFFTDGQRRIDFILVYEDESKKGTNEKQKRKRQAYESNLICLVFVKVHAPWEVLCTYAEIMHIKLPFEKSRMNDFYNPATRSRIVYFILSRVKYQVMNNVNKFGINRLVSSGIYKAAFPLHDCSERYLLYREWAHPRSIYKKQPLDLIRKYYGEKIGIYFAWLGYYTQMLLLAAVVGVACFLYGYLDQDNCTWSKEVCDPDIGGQILMCPQCDRLCPFWRLNITCESSKKLCIFDSFGTLIFAVFMGVWVTLFLEFWKRRQAELEYEWDTVELTTCGKCIRVTLCASAVFFWILLIIASVIGIIVYRLSVFIVFSTTLKYLTPQMATSITASIISFIIIMILNTIYEKVAIMITNFELPRTQTDYENSLTMKMFLFQFVNYYSSCFYIAFFKGKFVGYPGDPVYLLGKYRSEECDPGGCLLELTTQLTIIMGGKAIWNNIQEVLLPWVMNLIGRYKRVSGSEKITPRWEQDYHLQPMGKLGLFYEYLEMIIQFGFVTLFVASFPLAPLLALVNNILEIRVDAWKLTTQFRRMVPEKAQDIGAWQPIMQGIAILAVVTNAMIIAFTSDMIPRLVYYWSFSIPPYGDHTYYTMDGYINNTLSVFNITCRYRDFRNPPGHPQEYKHNIYYWHVIAAKLAFIIVMEHIIYSVKFFISYAIPDVSKITKSKIKREKYLT