>c6ohcB_
HTLKAVRGSFIDVTRTIDNPEEIASALRFIEDGLLLIKQGKVEWFGEWENGKHQIPDTIRVRDYRGKLIVPGFVDTHIHYPQSEMVGQLLEWLNKHTFPTERRYEDLEYAREMSAFFIKQLLRNGTTTALVFGTVHPQSVDALFEAASHINMRMIAGKVMMDRNAPDYLLDTAESSYHQSKELIERWHKNGRLLYAITPRFAPTSSPEQMAMAQRLKEEYPDTWVHTHLCENKDEIAWVKSLYPDHDGYLDVYHQYGLTGKNCVFAHCVHLEEKEWDRLSETKSSIAFCPTSNLYLGSGLFNLKKAWQKKVKVGMGTDIGAGTTFNMLQTLNEAYKVLQLQGYRLSAYEAFYLATLGGAKSLGLDDLIGNFLPGKEADFVVMEPTATPLQQLRYDNSVSLVDKLFVMMTLGDDRSIYRTYVDGRLVYERN