>c6o3vB_
MKVLALRHSVAQVYADTQIYTHDDTKDSYENAFLISNLTTHNILYFNYSARTLEILNKSGIAAIEIQSLEELFTLIRCNFTYDYENNVVYLHDYSYYTNNEIRTDQHWITKTNIEEYLLPGWKLTYVGYNGNDTRGHYNFSFTCQNAATDDDIIIEYIYSEALDFQNFMLRKIKERMTTSLPIARLSNRVFRDKLFPLLVKKHKRVVNVGPRNESMFTFLNFPSIRQFSNGPYLVKNTIKLKQERWLGKRVSQFDIGQYKNMLNVITTIYHYYNLYQEKPIIYMVGSAPSYWIYDVRQYSDFLFETWDPLDTPYSSIHHKELFFAKDIGKLKDNSILYIDIRTDRGNADWKEWRKVVELQTISNLNLAYQYLATGKSKVCCVKLTAMDLELPVSAKLLHHPTTEIRSEFYLLLDIWDVNNIKRFIPKGALYSFINNVITDNVFIQSPFKIRTSVSDYIVALYALSNDFNNREDIINLINNQKQSLITVRINNTFKDEPKVGFKSIYDWTFLPTDFETTNAIVTSYDGCLGIFGLSISLASKPTGNNHLFILNGTDKYYKLDQFANHTGISRRSHQVRFSESATSYSGYIFRDLSNSNFNLIGTNVENSVSGHVYNALIYYRYNYSFDLKRWIYLHSVEKGGKYYEHAPIELIYACKSAKEFASLQDDLTVLRYANEIENYINKVYSITYADDPNYFIGIKFNNIPYIYDVKVPHLTFGVLYISDNMIPDVVKIMKSMKQELFGMDVTTSYTYMLSDGVYVANVSGVLATYFKMYNLFYKNQITFGQSRMFIPHITLSFSNNKTVRIETTKLRIKSIYLRKIRGDTVFDMPE