>c6nwzA_
HGSVLSNILVIAKDSSAASSATSGLNAYGIPYTTLLVPQAGVGLPALNSSNVGNYGGIVVAAEVSYDYGGTTGYQSALTTDQWNQLYAYQLEYGVRMVQFDVYPGPKFGASAVNGGCCNTGVEQLLSFTDTSDFPTAGLKTGATVSTEGLWHYPATISNSSNTKEIAQFAPNAVTSTASTAAVINNFDGREQMAFFIGFATDWSATSNYLQHAWITWLTRGLYAGHRRVNLNTQIDDMFLVTDIYYPNGSTFRITVEDMNGISAWVPTINAKMNPGSSYFVEVGHNGNGNIEQSSSTDAGAAACNGGGIEYDSPPDTPLEFKKPLGTGTDLWPSTPTTYDWTVACTQLDDLLRWWTTPANRDAFGHISHTFTHEEQNNATYADVFKEISFNQAWLKQVGLDQAKWFTSNGIIPPAITGLHNGDALQAWWDNGIRNCVGDNTRPVLMNQQNAMWPYFTTVESDGFAGMQVNPRWATRIYYNCDTPACTVQEWIDTSAGAGSFDDLLAVEKADTMRHLLGLRHDGYMFHQANLRNADVTPITVNGVTAKYSIFQAWVETIVQEFVRLVDWPLVTITHQEMSENFLARYQRDQCGYGLSYAVADKKITAVTVTATGNTCSRPIPVTFPVAPTSTQGYATEQLGSDPLTVWVQLSGSPVTFTLSTPIAL