>c6ncxB_
MIRTFETHKIRKTAELSSALWNFHTIGTQGEEAVIQAPVPGCWENYPDTVSYRGQASYSREFEAKGNIRLEFKGVSHTASVLVDGKPVGSHYNAYTPFDVVLKDIRPGIHQLEVIADNSFGPDSALHVPNDYQSYGGISRGVVLEELGEAYLSWIHFTPFLRKDGWYGKAEICVRNLSSGRLDGSVEVEIGKNSFAVLPIVLEGEEEKSFSTEELPCPWAECWSPESPVLYLITAVLRTADGAADDIIDRVGFREIRTEGKDILLNGRKLRIKGFCRHEDHPQFGCALPFSAMQHDLMLIKDLGANSIRTVHYPNDELFLDLCDEQGILVWEENHARGLSEENMRNPHFKQQCGDCIREMITAHYNHPSIYIWGILNECASDTEYGRECYSEQYELIKSLDPYRPRSSASCRFKTDICLGYPEVVSYNIYPKWYHDVPVEDYLDELYQWIQNESEGTGKPFLITEIGAGAIYGYRTPAHVKWSEEYQVQALKEQLQAVFSREGCSGVYIWQFCDVRVCDSWFGSRPRTMNNKGIVDEYRRPKLAYEVVKDSYRSLGNYF