>c6lcrB_
APKNRPPNTAFRQQRMRAWQCVLTPKLIVTVFSILAAIYLGFGAWLTYLAHTVRDLKIDYTDCLTSAPKDDFETIPQNHITAHFSAKDSTFDPYKAQWKTTEREVQVANYTDNRQFCIVRFNIPEDLQPTISFFYYLENFYQNHRRYVNSFNAKQLLGDAVDGKTINDSTCDPITHDPKGTGKIVYPCGLVANSIFNDTFSSPLALAVRNSSDSSRPYNMTTKGIAWPGLKDLYGKTSYSLDQIVPPPNWERRYKYGYQENNPPPDLKTDELFQNWMMLAAAPNFYKLYQKNDTHPMLAGQYEIEIESNFDVTVYKGRKAFVITTLSTMGSRNIWPGIIFLIVGGICLVLDIYFILSFFIWRPRKLGDPSYLSWNQ