>c6jczL_
KTVLDANLDPLKGKTIGVIGYGNQGRVQATIMRENGLNVIVGNVKDKYYELAKKEGFEVYEIDEAVRRSDVALLLIPDEVMKEVYEKKIAPVLQGKKEFVLDFASGYNVAFGLIRPPKSVDTIMVAPRMVGEGIMDLHKQGKGYPVLLGVKQDASGKAWDYAKAIAKGIGAIPGGIAVISSFEEEALLDLMSEHTWVPILFGAIKACYDIAVKEYGVSPEAALLEFYASGELAEIARLIAEEGIFNQMVHHSTTSQYGTLTRMFKYYDVVRRIVENEAKYIWDGSFAKEWSLEQQAGYPVFYRLWELATQSEMAKAEKELYKLLGRKVKN