>c6iwqE_
YLTFKPQTFTYHDPVLRPGILGNFEPKEPEPPGVVGGPGEKAKPLVLGPEFKQAIQASIKEFGFNMVASDMISLDRSVNDLRQEECKYWHYDENLLTSSVVIVFHNEGWSTLMRTVHSVIKRTPRKYLAEIVLIDDFSNKEHLKEKLDEYIKLWNGLVKVFRNERREGLIQARSIGAQKAKLGQVLIYLDAHCEVAVNWYAPLVAPISKDRTICTVPLIDVINGNTYEIIPQGGGDEDGYARGAWDWSMLWKRVPLTPQEKRLRKTKTEPYRSPAMAGGLFAIEREFFFELGLYDPGLQIWGGENFEISYKIWQCGGKLLFVPCSRVGHIYRLEGWQGNPPPIYVGSSPTLKNYVRVVEVWWDEYKDYFYASRPESQALPYGDISELKKFREDHNCKSFKWFMEEIAYDITSHYPLPPKNVDWGEIRGFETAYCIDSMGKTNGGFVELGPCHRMGGNQLFRINEANQLMQYDQCLTKGADGSKVMITHCNLNEFKEWQYFKNLHRFTHIPSGKCLDRSEVLHQVFISNCDSSKTTQKWEMNNIHSV