>c6ihdA_
AKVGFIGAGKIGQTIAYSALVSGAVDEAVIYDIIPELPDKFEHELRHAFATKGIKANVLGTNSLDDVSGMDIVVISAGKPRRDLFVDNAKIMIDLAQKLPSKNPGAIYLMVANPVDMMASVFMKYSKQFTISAGDQVETMRMRSFIAKKLKIPVTSVDGFVGGEHGEDAVVLWSTVKIKGKPVDEFNINKDEVSDYVKKIPGEIIRVIGGTTWGPGTIIADIIKSIAFSENRVMSIATPKEYEKEIIHVSAPTVVGSSIGPSLESLLDEKDRWHLNSAMKDFYEAYKENLKQLEQATKA