>c6igyA_
SAEYKSIAYFVNWAIYGRNHNPQDIPIDKLTHILYAFANVRANGEVYLSDPWSDIDKRFPGDSWSDTGNNVYGCVKQLNLLKQKNRNLKVLLSIGGWTYSSNFVTPASTDQGRKTFASSAVKLLADLGFDGLDIDWEYPANEAQATDMVLLLREIREELDEYGREHGNGTHFLLSIATSAGPSKYNTLHISSMNLYLDFWNLMAYDYAGSWDATAGHQANLYPLRDDPVSTPFNTDQAISAYLTAGVPAHKLILGMPLYGRAFTNTDGPGKPFNGVGQGSWENGVWDYKALPPAGASVSELRSIGASYSYDAGKKTMISYDTPAVARQKADYIRSKGLGGAMWWETSGDKVGVESLISTVVDSLGGIGALDKSVNHLEYPESQYDNVKKGF