>c6igmG_
MTTLVLDNGAYNAKIGYSHENVSVIPNCQFRSKTARLKTFTANQIDEIKDPSGLFYILPFQKGYLVNWDVQRQVWDYLFGKEMYQVDFLDTNIIITEPYFNFTSIQESMNEILFEEYQFQAVLRVNAGALSAHRYFRDNPSELCCIIVDSGYSFTHIVPYCRSKKKKEAIIRINVGGKLLTNHLKEIISYRQLHVMDETHVINQVKEDVCYVSQDFYRDMDIAKLKGEENTVMIDYVLILRLANERFAVPEILFNPSDIGIQEMGIPEAIVYSIQNLPEEMQPHFFKNIVLTGGNSLFPGFRDRVYSEVRCLTPTDYDVSVVLPENPITYAWEGGKLISENDDFEDMVVTREDYEENGHSVCEEKF