>c6i9gF_
MNNLYRELAPVTDAAWHEIETEAIRTFKRHIAGRRVVDVSEPSGPVTAAVSTGHLRDISPPGDGVVAHLRESKPLVRLRVPFTVTRSAIDDVERGSQDSDWDPVKAAAKKLAFVEDRAIFEGYPAAQIDGIRQCTSNPVLQLPDDARDITDVIAQALSELRLAGVDGPYSVLLSAEVYTKVSETTEHGYPIREHLNRLVDGDIIWAPAIDGAFVLSTRGGDFDLRLGTDVSIGYLSHDAETVQLYLEETLTFLCYTSEASVALTP